Varnostni listi

Varnostni list je dokument, ki vsebuje varnostne podatke o določeni snovi oziroma kemikaliji, ki se nahaja v artiklu. Podaja podatke o istovetenju snovi, nevarnih lastnostih, ukrepih ob požaru, nevarnost za zdravje in ravnanju s snovjo,… Predstavlja pomembne informacije za osebje, ki prihajajo v stik z dotično snovjo in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika, če je prišlo do nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi. Varnostni list je namenjen osveščanju in ob pomoč pri ravnanju z artiklov v primeru, da pride do nepričakovanih reakcij.

Varnostni listi za artikle v prodajnem programu