Pnevmatike

Pravilna izbira dimenzije pnevmatik

Pravilna izbira dimenzije pnevmatik je ključnega pomena pri zagotavljanju večje varnosti v cestnem prometu. Dimenzija pnevmatike je sestavljena iz 4 ključnih faktorjev širine pnevmatik (zapisana v mm), višine pnevmatik (preračuna vrednost v % od širine pnevmatike), premera pnevmatik (zapisana v colah (inč)) in nosilnosti pnevmatike skupaj z hitrostnim razredom. Za lažjo izbiro dimenzije pnevmatik preverite kakšne pnevmatike so trenutno nameščene na vozilu in v homologacijskem dokumentu vozila preverite ali dimenzija pnevmatik ustreza proizvajalčevim zahtevam.


Oznake na pnevmatikah


Označevanje pnevmatik

Informacije o označevanju pnevmatik smo za vas pripravili v sodelovanju z Michelin Slovenija. Razrede, v katere so razvrščene pnevmatika za osebna in lahko tovorna vozila, določijo proizvajalci sami, na osnovi rezultatov testov, ki jih izvajajo v skladu z evropsko potrjenimi postopki. Oznaka EU za pnevmatike potrošniku omogoča takojšen vpogled v pomembne lastnosti pnevmatike. Pomembne lastnosti pnevmatike so izkoristek goriva, zaviranje na mokri podlagi in zunanji kotalni hrup. Vse pnevmatike v prodajnem programu morajo biti od 1. novembra 2012 označene in polepljene z EU nalepkami.


Oznake na pnevmatikah

Izkoristek goriva

Kar zadeva določanje razreda za izkoristek goriva, je Michelin evropski raziskovalni center opremljen z opremo za preizkušanje, ki jo je potrdila Evropska komisija kot referenčno za namene postopka označevanja pnevmatik (objavljeno v Uradnem listu Evropske komisije, 23. marca 2012). Vaše vozilo lahko porabi do 20% goriva samo zaradi pnevmatik in kotalnega upora. Ključnega pomena pri porabi goriva je izbira pnevmatik z višjim razredom na EU nalepki in tako lahko prevozite več kilometrov in dosežete manjši izpust CO2. Izkoristek goriva je označen z barvno in črkovno lestvico od A do G, A – zelena oznaka pomeni najvišji izkoristek goriva medtem ko G – rdeča oznaka pomeni najnižji izkoristek goriva. Posebnost pri osebnih vozilih je, da se razred D ne uporablja.


Pri Michelinu so primerjali pnevmatike razreda A in G, kjer so z vozilom na prevoženi razdalji 40.000 kilometrov s pnevmatikami razreda A prihranili 200 litrov goriva, kar pomeni ob ceni 1,50 EUR za liter prihranek v višini 300,-EUR*.

Zaviranje na mokri podlagi

Evropski postopek testiranja dovoljuje testiranje v širokem razponu temperatur od 5°C do 35°C za »letne« pnevmatike in od 2°C do 20°C za »zimske« pnevmatike. Da bi prikazal realen prikaz zmogljivosti in da bi upošteval vse načine uporabe, testira Michelin pnevmatike na stezah, ki ustrezajo evropskim smernicam, pri temperaturi približno 20°C za »letne« pnevmatike in približno 7°C za »zimske« pnevmatike. To so pogoji, s katerimi se najpogosteje srečujejo evropski vozniki. Michelin se je odločil, da pnevmatik ne bo testiral pri mejnih vrednostih temperatur ( 35°C za letne in 20°C za zimske pnevmatike). Zaviranje na mokri podlagi je označen z barvnimi razredi od A – najboljši oprijem do F – najslabši oprijem. Razreda D in G se pri osebnih vozilih ne uporabljata.


Pri Michelinu so primerjali zavorno pot pnevmatik razreda A in F, skrajšanje zavorne poti za vozilo, ko potuje s hitrostjo 80 km/h in je opremljeno s pnevmatikami razreda A, v primerjavi z vozilom, opremljenim s pnevmatikami razreda F je lahko tudi do 16 metrov. Zmogljivosti so bile izmerjene v skladu z metodo testiranja, ki je določena z uredbo EK 1222/2009. European Commission Impact Assessment SEC (2008) 2860.

Zunanji kotalni hrup

Pri Michelinu novi programi pnevmatik že odgovarjajo zahtevnejšim omejitvam glede zunanjega kotalnega hrupa, ki bodo veljale od 1. novembra 2016 in bodo predstavljale največ dva črna zvočna valova. Pnevmatike z enim zvočnim valom povzroči polovico manj hrupa kakor pnevmatika z dvema zvočnima valovoma (hrup je bil izmerjen na vozilu, ki potuje s hitrostjo 80 km/h, z izključenim motorjem). Valovna oznake na EU nalepki predstavljajo naslednje razrede hrupnost 1 – črn val, tiha pnevmatika; 2 – črna vala, zmerno tiha pnevmatika; 3 – črni vali, hrupna pnevmatika.


Označevanje pnevmatik je pomembna iniciativa, ki bo v pomoč končnim uporabnikom, da bolje razumejo dejanski vpliv pnevmatik na njihovo življenje in na splošno na družbo. Seveda pa ne daje odgovorov niti na vse zahteve končnih uporabnikov, niti za vsa področja uporabe. Ključno vlogo pri razlagi ostalih parametrov, ki vplivajo na splošno zmogljivost pnevmatike in so pomembni za zadovoljevanje potreb uporabnikov, bodo imeli torej distributerji – prodajalci pnevmatik.

Nasveti za uporabo

Izbira pnevmatik

Pri izbiri pnevmatik je potrebno upoštevati veljavne predpise in priporočila proizvajalca vozila, pnevmatik, ali uradne inštitucije (dimenzija, indeks nosilnosti, oznaka hitrosti, zgradba pnevmatike). Upoštevati je potrebno tudi pogoje uporabe, da bodo zmogljivosti pnevmatik res ustrezale pričakovanjem uporabnika.


V primeru, da se odločite za spremembo dimenzije pnevmatik glede na prvo vgradnjo, priporočamo, da se prepričate, da vaš izbor ustreza veljavnim predpisom, tehničnim omejitvam vozila, pogojem uporabe in priporočilom proizvajalca (prosimo, spoštujte veljavno zakonodajo v državi). V nekaterih državah mora vozilo s takšnimi spremembami pridobiti administrativno privolitev.


Pred vgradnjo pnevmatik, ki ste jih kupili od tretje osebe ali rabljenih pnevmatik, je potrebno le-te skrbno pregledati, da se zagotovi varnost uporabnika in skladnost z veljavnimi predpisi.


Priporočamo, da se pnevmatike, ki so približno enako obrabljene, vgradi na isto os. V nekaterih državah je predpisana tudi največja možna razlika v obrabi profila.


V skladu z veljavno zakonodajo in zaradi tehničnih omejitev je – bodisi obvezno ali pa se strogo priporoča, na eno os vgraditi pnevmatike z enakim dezenom.


Začasnega rezervnega kolesa se ne sme uporabljati dalj časa, spoštovati je potrebno najvišjo dovoljeno hitrost, ki je označena na pnevmatiki. Voznik mora vožnjo ustrezno prilagoditi.

Uporaba pnevmatik

Pri uporabi pnevmatik nikoli ne presegajte za pnevmatiko predpisanih mejnih tehničnih vrednosti. Prekomerna ali nenavadna geometrijska nastavitev vozila lahko v nekaterih primerih vpliva na zmogljivosti pnevmatik.Tudi slaba ali napačna izbira pnevmatik lahko prispeva k predčasni obrabi določenih mehanskih delov.


Svetujemo vam namestitev štirih identičnih pnevmatik na vozilu s pogonom na 4 kolesa (ista dimenzija, isti program, isti CAI). Izjema je le, če je različne pnevmatike za sprednjo in zadnjo os predpisal proizvajalec vozila.

Montaža

Pravilna montaža, izvedena v skladu s priporočenimi postopki in ob upoštevanju veljavnih varnostnih predpisov, zagotavlja varnost ljudi in varovanje izdelkov. Le ako je mogoče v celoti izkoristiti zmogljivosti pnevmatik.Nestrokovna montaža lahko povzroči poškodbe pnevmatik, vozil ali ljudi (resne, celo smrtne poškodbe). Če postopek izvaja vajenec, ne sme biti pri tem opravilu nikoli sam!V vsakem primeru je potrebno spoštovati tehnična navodila proizvajalca pnevmatik, vozil in koles, kakor tudi navodila, ki so priložena stroju oziroma opremi za montažo pnevmatik.

Varnostni ukrepi pri demontaži kolesa

Pri demontaži kolesa z vozila:

  • Če je pnevmatika v dvojni montaži ali če so na platišču znaki poškodbe, je potrebno iz pnevmatik izpustiti zračni tlak, preden snamemo kolo.
  • Prepričajte se, da temperatura pnevmatike dopušča varno demontažo.
  • Spoštujte priporočila in navodila proizvajalca.

Varnostni ukrepi pri montaži

Prepričajte se, da je kolo, skupaj s sestavnimi deli, v dobrem stanju. Preverite skladnost dimenzije (pnevmatika in kolo). Preverite skladnost pnevmatika/kolo, pnevmatika/vozilo in pnevmatika/področje uporabe.Upoštevajte položaje, smer montaže, smer vrtenja in navodila na bočnici pnevmatike. Če je ventil kovinski, preverite tesnjenje in zamenjajte ventil ali tesnilo, če je potrebno. Po montaži pnevmatike na kolo je potrebno zagotoviti optimalno zatezanje z dinamometričnim ključem, v skladu z navodili proizvajalca vozila.

Varnostni ukrepi za polnjenje z zračnim tlakom

Polnjenje z zračnim tlakom je pomembno – ne samo zaradi doseganja najboljših zmogljivosti pnevmatike, tudi za zagotavljanje VARNOSTI. Potrebno je za zagotovitev pravilnega obnašanja vozila na cesti (oprijem, zaviranje) in za vzdrževanje stabilnosti pnevmatik.


Za polnjenje z zračnim tlakom uporabljajte samo za to namenjeno opremo, ki ima vgrajeno možnost zapore dovoda zračnega tlaka. Izvajalec ali druge osebe ne smejo biti v neposredni bližini opreme, da ne bi bilo v bližini zaradi nevarnosti snetja pnevmatike v primeru nesreče.

Zračni tlak in vožnja

Zračni tlak mora v popolnosti ustrezati priporočilom proizvajalca osebnega vozila. Priporočen zračni tlak je v priročniku vozila, knjižici s podatki o pnevmatikah in/ali na vozilu (na vratih, na pokrovu posode za gorivo, na šasiji itd.).Prenizek zračni tlak lahko znatno poslabša obnašanje vozila na cesti. To velja tudi za izrazito prekomerno polnjenje z zračnim tlakom.

Uravnoteženje (balansiranje)

Če kolo ni bilo ali pa je bilo slabo uravnoteženo, se to pokaže v obliki vibracij pri različnih hitrostih. Uravnoteženje kolesa je zato nujno za zagotovitev udobne vožnje in ohranjanja zmogljivosti vozila in pnevmatik.


Oprema za uravnoteženje mora imeti tudi sistem za centriranje, ki je skladen s pestom in mora biti kalibrirana v skladu z navodili proizvajalca. Ti dve točki sta odločujoči za kakovostno izvedbo izvedbe postopka v skladu z navodili proizvajalca in sta pogosto vzrok za nepravilno uravnoteženje, ki se pokaže v obliki stalnih vibracij.

Hranjenje in vzdrževanje pnevmatik

Prostor za hranjenje pnevmatik mora biti:

  • zračen, suh, s primerno temperaturo, zaščiten pred neposredno svetlobo, soncem in vremenskimi vplivi,
  • ločen od kemičnih substanc, topil, ki bi lahko vplivale na naravne lastnosti gume,
  • čist, brez stvari, ki bi lahko poškodovale pnevmatike (ostre kovine, les, itd.)
  • pnevmatike ne smejo biti blizu vira toplote, ognja, vnetljivih snovi, materialov, ki bi lahko povzročili iskrenje, električnih doz (polnilcev baterij) ter kakšnih koli ozonskih virov (transformatorji, električni motorji, varilne naprave, itd.)…

Če je mogoče nalaganje pnevmatik eno na drugo, je potrebno poskrbeti, da bodo ohranile obliko. Če jih hranite dalj časa, je potrebno občasno zamenjati vrstni red pnevmatik. Ne potiskajte pnevmatik pod druge predmete. Opremo hranite v originalni embalaži, na površini, kjer ni nevarnosti, da bi prišlo do ureznin, raztrganin ali preboja. Za rokovanje s pnevmatikami in ostalo opremo vedno uporabljajte orodje in opremo, s katero pnevmatike ne boste poškodovali.

Kratkotrajno hranjenje (do 4 tedne)

Pnevmatike lahko zložimo eno na drugo, najbolje na paletah. Višina stolpca naj ne bo več kakor 1,2 metra. Po 4 tednih je potrebno stolpce ponovno zložiti z obratnim vrstnim redom pnevmatik. Če so pnevmatike montirane na platišča, jih je potrebno hraniti tako, da so napolnjene z zračnim tlakom v navpični legi, v enojni vrstni polici.

Dolgotrajno hranjenje

Pnevmatike hranimo v navpičnem položaju na policah, ki so vsaj 10 cm od tal. Pnevmatike je potrebno vsak mesec narahlo premakniti (zavrteti), da ohranijo obliko.

Daljša nemobilnost vozila

Če vozila dalj časa ne uporabljamo, je potrebno redno preverjati zračni tlak in ga ustrezno prilagajati vrednostim, ki jih priporoča proizvajalec.

Preverjanje obrabe

Obrabo pnevmatike vselej preverjamo na več mestih. Preverjanje lahko izvajamo z uporabo merilca globine dezena ali tako, da poiščemo indikatorje obrabe na dezenu (če so, so označeni s simbolom na bočnici).


Če je pnevmatika dosegla obrabo, ki je določena v zakonodaji kot najnižja globina ostanka profila, jo je potrebno demontirati in zamenjati. Če opazite nenavadno obrabo pnevmatik ali različno obrabo pnevmatik na eni osi, se je potrebno posvetovati s strokovnjakom.

Popravila

Pnevmatike lahko popravlja samo za to usposobljen strokovnjak. Pred pričetkom popravila mora pnevmatike podrobno pregledati specialist – strokovnjak za pnevmatike. Vseh poškodb ni mogoče popraviti.


Pnevmatike, ki so bile vožene s prenizkim zračnim tlakom, imajo lahko nepopravljive poškodbe. Samo z natančnim pregledom notranje strani je mogoče ugotoviti, če je pnevmatiko še mogoče uporabljati. Da lahko z gotovostjo ugotovimo, kakšne so morebitne poškodbe in kako je pnevmatiko mogoče popraviti, je torej treba pnevmatiko sneti s platišča.


V primeru preboja pnevmatike je lahko injekcija skozi ventil izdelkov za lepljenje samo delna in začasna rešitev. Ti proizvodi lahko povzročijo probleme skladnosti pnevmatike, kolesa, ventila, senzorja za nadzor zračnega tlaka itd. Nujno je upoštevati navodila proizvajalcev. V takšnem primeru se je potrebno posvetovati s strokovnjakom, ki naj pnevmatike pregleda in, če je mogoče, izvede ustrezno popravilo.

Nasveti za vožnjo pozimi

Zimske pnevmatike so v zimskih razmerah bolj učinkovite kakor letne pnevmatike. V primerjavi zavorne poti z letnimi pnevmatikami pri nizki zunanji temperaturi na mokrem cestišču se lahko zavorna pot pri hitrosti 80 km/h podaljša tudi 4 m ali več. Ob zaviranju z letnimi pnevmatikami na zasneženem cestišču ob nizkih temperaturah se lahko zavorna pot pri 50 km/h podaljša tudi do 30 m ali več.


Pri Michelinu imajo vse pnevmatike certifikat M+S ali 3PMSF. Pnevmatike z certifikatom 3 PMSF ( 3 Peaks Mountain Snow Flake) so edine z jamstvom za zimske zmogljivosti, saj so zasnovane za uporabo v snegu in izpolnjujejo zahtevne pogoje, kar je bilo potrjeno z objektivnim testiranje. Pnevmatike z oznako M+S (Mud and Snow, blato in sneg) so, v skladu z evropskimi pravili »zimske«, a zmogljivosti v zimskih razmerah še niso bile predmet testiranja.


Za zimske pnevmatike »M+S«, je lahko kategorija hitrosti, v skladu s predpisi, nižja od oznake originalnih pnevmatik, zato je potrebno hitrost vožnje prilagoditi morebitni nižji oznaki hitrosti. V notranjosti avtomobila, na za voznika očitno vidnem mestu, mora biti nalepljena etiketa, nalepka ki ga opozarja na novo omejitev hitrosti.


Zimske pnevmatike morajo imeti vsaj 3 mm profila, da so še dovoljene za uporabo v zimskih razmerah. Pnevmatike primerne za zimske razmere imejmo na vozilu nameščene med 15. novembrom in 15. marcem naslednje leto. Prav tako pa priporočamo, da pnevmatiko po petih letih uporabe na vozilu zamenjate z novo saj ne zagotavlja več optimalnih lastnosti na cestišču.

Tabele indeksov hitrosti in nosilnosti

Za lažje prepoznavanje oznak nosilnosti in hitrosti na bočnici pnevmatike, Vam prilagamo tabele, kjer imate razloženo kaj določeni indeksi (črka in številke) predstavljajo:

Tabela indeksov nosilnosti pnevmatik

Indeks nosilnostiNosilnost (kg) Indeks nosilnostiNosilnost (kg) Indeks nosilnosti Nosilnost (kg) 
 65290 85515  105925 
 66300 86 530 106950 
 67307 87545 107 975 
 68315 88560 108 1000 
 69325 89580 109 1030 
70335 90600 110 1060 
71345 91615 111 1090 
72355 92630 112 1120 
73365 93 650 113 1150 
74 375 94 670 114 1180 
75 387 95 690 115 1215 
76 400 96 710 116 1250 
77 412 97 730 1171285 
78425 98750 118 1320 
79 437 99 775 119 1360 
80450 100 800 120 1400 
81 462 101 825 121 1450 
82 475 102 850 122 1500 
83487 103 875 123 1550 
84 500 104 900 124 1600 

Tabela indeksov hitrosti

Indeks hitrosti Hitrost (km/h) 
60
D65
E70
F80
G90
J100
K110
L120
M130
N140
P150
Q160
R170
S180
T190
U200
H210
V240
W270
Y300
ZRnad 240

Kaj pomenijo oznake na bočnici pnevmatike, Vam predstavljamo na spodnji sliki