Z novimi znanji do uspešnejšega dela


Konec septembra je v Mirni Peči in Škofji Loki potekalo izobraževanje na področju avtomobilskega klimatskega sistema. Predaval je Marko Jačimović, tehnični inštruktor v podjetju NRF.Izvedeno je bilo šolanje s področja servisiranja avtomobilskih klimatskih naprav. Poudarek je bil na ključnih točkah, ki zagotavljajo ustrezno vgradnjo AC komponent in odpravo napak na AC sistemih. Sledil je prikaz uporabe orodja – prikazno steklo, diagnoza in iskanje vzroka okvare na kompresorju ter pogoste napake pri montaži AC komponent.

»Šolanja se je udeležilo več kot 40 oseb, tako serviserjev kot profesorjev srednjih tehničnih šol in Bartogovih zaposlenih. Udeleženci so izpostavili odličen prikaz možnih okvar kot posledic neustreznega vzdrževanja/popravila AC sistema,« je povedal Janez Cvek, vodja tehnične službe. Vodja trženja nadomestnih delov Robert Rosnaky pa je ob tem dodal: »Tehnično znanje bomo tudi v prihodnje črpali na strani dobaviteljev, prisotnih v prvi vgradnji, oziroma tistih, ki s svojim razvojem pripomorejo k kvalitetnejši storitvi ter ga posredovali našim kupcem.«


Več fotografij najdete na naši Facebook strani.