Bartog na Panc´r festu nagradil Ano Koračin iz Bele krajine

 

Bartog že tradicionalno podpira prireditve v svojem lokalnem okolju in tudi širše. Ena od trajnih tovrstnih sodelovanj je tudi sponzoriranje prireditve Panc´r fest v Novem mestu. Tudi tokrat smo bili zraven. Udeleženci so lahko sodelovali celo v nagradni igri in se potegovali za privlačne ter nadvse koristne zimske nagrade iz široke palete Bartogove ponudbe. Glavna nagrada bon v vrednosti 250 EUR za zimske pnevmatike je šla v roke Ani Koračin iz Bele krajine. Paketi avto kozmetike pa čakajo na naslednje dobitnike: Slavko Cimprič, Rok Jeralič, Eva Kolman, Sabina Balkovec, Leon Koren in Mateja Bačar.

 

Vsem dobitnikom nagrad iskreno čestitamo, ostalim sodelujočim pa se zahvaljujemo tako množičen odziv in pripravljenost na sodelovanje v Bartogovi nagradni igri.

 

Lepe praznike in srečno 2018. »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri – Panc´r fest 2017«

1. Člen (splošne določbe)

Z dokumentom »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri« so določena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvedba nagradne igre. Organizator nagradne igre je Bartog d.o.o., Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje. Organizator (Bartog d.o.o.) si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. Vsakršno spremembo in dopolnitev tega dokumenta bo organizator takoj objavil na spletni strani www.bartog.si. Namen nagradne igre je promoviranje blagovnih znamk v upravljanju podjetja Bartog.

2. Člen (trajanje nagradne igre in nagrada)

Nagradna igra poteka na prireditvi Panc´r fest Qlandia Novo mesto od 15.12.2017 do 16.12.2017.

Organizator v nagradni igra podarja naslednjo nagrado:

   1x bon v vrednosti 250 EUR za zimske pnevmatike

   6x paket avto kozmetike

 

3. Člen (pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), ki so starejši od 14 let. Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju oziroma osebe, ki opravljajo delo pri organizatorju nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani. V primeru sodelovanja teh oseb v nagradni igri, bodo te izločene iz nagradne igre. V primeru, da bi bile te osebe dobitnice nagrade, se le-te takoj izloči iz nagradne igre ter ponovi žreb nagrajencev.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinja z zapisanim v dokumentu »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri«. (objavljenim na spletni strani www.bartog.si). Da je sodelujoči seznanjen in se strinja s tem dokumentom, se šteje, ko sodelujoči odda izpolnjen nagradni kupon s podpisom.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Člen (potek nagrade)

Za sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec prireditve Panc´r fest v Novem mestu 2017 izpolniti nagradni kupon in ga oddati na žrebno mesto v času prireditve.

5. Člen (žreb in dostava nagrad)

Žrebanje nagrade bo potekalo v soboto, 16.12.2017 v Novem mestu okoli 22. ure ob prisotnosti 2-članske komisije. Rezultati žrebanja bodo objavljeni najkasneje v roku 2 delovnih dni po izvedbi žrebanja na spletni strani www.bartog.si ter na Facebook strani. Dobitnik nagrade bo o nagradi in nadaljnjih postopkih obveščen preko e-naslova in telefona, ki ga je navedel v oddanem kuponu.

Nagrado bo prevzel v najbližji prodajni enoti organizatorja v roku 10 delovnih dni po končani nagradni igri.

Nagrade niso prenosljive na tretje osebe. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino.

6. Člen (Nagrajenci)

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo nagrado prevzeti osebno starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki. V nasprotnem primeru se nagrada ne podeli in s tem je organizator prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi dokumenta »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri« do nagrajenca.

S sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da v kolikor je dobitnik nagrade, lahko organizator objavi brezplačno njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov) in fotografijo na spletni strani www.bartog.si, Facebook strani ter v drugem audio, foto in video materialu organizatorja.

7. Člen (odgovornost)

Organizator ne nosi nobene odgovornosti in ne sodeluje v nobenem primeru v sporih glede lastništva izžrebane nagrade.

Organizator ne odgovarja v nobenem primeru za kakršnokoli škodo, ki bi nastala pri prevzemu ali kasneje pri koriščenju nagrade.

Organizator lahko prekine (za nedoločen čas) ali odpove nagradno igro, v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila). V takšnem primeru mora obvestiti vse sodelujoče preko medijev o nastali situaciji. Organizator v tem primeru ne odgovarja sodelujočim za morebitno nastalo škodo.

8. Člen (davki in akontacija dohodnine)

Organizator je odgovoren za plačilo davkov od nagrad, vključno z DDV-jem. Prav tako bo organizator za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

Nagrade, katerih vrednost ne presega 42 EUR (dvainštirideset evrov), se akontacije dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne šteje v davčno osnovo nagrajenca. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade, ki ne presega 42 EUR (dvainštirideset evrov), dolžan poslati organizatorju njegovo davčno številko.

Organizator ne odgovarja za davke, ki bi se lahko pojavili s kakšnimi drugimi nagradami.

9. Člen (varstvo osebnih podatkov)

Vsak sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov), skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Vsak sodelujoči, ki se strinja s pravili in pogoji zapisanimi v dokumentu »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri«, dovoljuje organizatorju, , da lahko kot upravljavec zbirke osebnih podatkov proti plačilu obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga in pošiljanje reklamnega gradiva. Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje za namene obveščanja uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: osebni naslov, e-naslov, mobilni telefon in drugo. Zgoraj navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. Kadarkoli v času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja njegovih osebnih podatkov v bazi podatkov.

Organizator se zavezujeta, da bo skrbno varoval osebne podatke in da le te ne bo posredoval tretjim osebam.

10. Člen (reševanje pritožb)

Vsakršne pritožbe in reklamacije rešuje organizator skupaj v skladu z dokumentom »Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri«. V primeru utemeljenih pritožb, se organizator zavezuje, da bo le-te rešil v najkrajšem možnem času ter o tem obvestil posameznika oziroma po potrebi tudi ostale sodelujoče. Odločitve organizatorja so dokončne.

11. Člen (končne določbe)

Pravila nagradne igre stopijo v veljavo z dnem 15.12.2017. Pravila so na vpogled na spletni strani www.bartog.si od 15.12.2017 do najmanj 31.12.2017.

Bartog d.o.o.

Trebnje, 15.12.2017