Ponudba tedna
Oglejte si tudi

SPLOŠNE ODLOČBE NAGRADNE IGRE
»Kupuj pnevmatike Vredestein in dobi osvežujoče darilo«

SPLOŠNE ODLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre) prireja prodajno akcijo z imenom Kupuj pnevmatike Vredestein in dobi osvežujoče darilo (v nadaljevanju: prodajna akcija).
Prodajna akcija poteka na spletni strani www.bartog.si in www.superguma.si ter v Bartog poslovnih enotah.

POGOJI SODELOVANJA
V prodajni akciji lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so na dan začetka nagradne igre dopolnile 18. let ter sprejemajo ta pravila sodelovanja.
Piva, podeljena v prodajni akciji so alkoholne pijače in niso primerna za mlajše od 18 let. Zato sodelovanje mlajšim od 18 let ni dovoljeno.
Udeleženci se strinjajo s temi pravili sodelovanja, jih sprejmejo ter so jih dolžni upoštevati.

NAČIN SODELOVANJA V PRODAJNI AKCIJI
V prodajni akciji lahko sodeluje vsak fizični kupec (starejši od 18 let), s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v terminu od 29.03.2019 do razprodaje zalog, v enkratnem nakupu kupi 4 pnevmatike Vredestein nad 16 col. Vsak tak kupec je upravičen do 1x kompleta craft piva (6 steklenic), ki ga prejme brezplačno ob izpolnitvi pogojev.
Kupec lahko nagrado prevzame v katerikoli poslovni enoti, ob predložitvi račun in izpolnjeni izjavi.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Začetek nagradne igre organizator najavi z objavo na spletni strani www.bartog.si in www.superguma.si . Prodajna akcija traja do razprodaje zalog oziroma drugače, če tako določi organizator.
En paket nagrade na fizično stranko (ob nakupu večjih pnevmatik v obdobju akcije se upošteva samo enkratni nakup).
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
- Kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba prodajna akcije in sistema za izvedbo prodajna akcije lahko povzročila sodelujočim v prodajni akciji in/ali tretji osebi.
- Za stroške komunikacije in druge stroške, ki jih ima sodelujoči v prodajni akciji s sodelovanjem v njej.
- Kakršnekoli druge nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v prodajni akciji.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato bo moral na poziv organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v 10 dneh od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru nagrada ne bo podeljena, organizator pa postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni akciji lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.
Organizator bo od tržne vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v prodajni akciji soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.
Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene v prvem odstavku te točke, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe prodajni akciji.

ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator ne prevzema odgovornosti za:
Kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba prodajna akcije in sistema za izvedbo prodajna akcije lahko povzročila sodelujočim v prodajni akciji in/ali tretji osebi.

- Za stroške komunikacije in druge stroške, ki jih ima sodelujoči v prodajni akciji s sodelovanjem v njej.
- Kakršnekoli druge nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v prodajni akcij.
- Nedelovanje storitve, kot posledica izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj.
- Kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade.
- Kakršnekoli posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja.

KONČNE DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani organizatorja. Sodelujoči v prodajni akciji so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator ima pravico za spremembo pravil te prodajne akcije. O spremembah bo organizator obveščal sodelujoče.
V primeru dodatnih informacij se lahko obrnete na info@bartog.si.

Objavljeno, 29.03.2019, v Trebnjem.