Kje najti najboljše kadre?


Kje so kandidati za službo? Kako bomo prišli do strokovnjakov? To so vprašanja, ki se v zadnjem letu ponavljajo ne le med kadrovskimi strokovnjaki, temveč zadevajo tudi lastnike podjetij. Seveda obstajajo tudi pri nas v podjetju Bartog. Kakšen načrt imamo na tem področju, nam bo pojasnila vodja kadrovske službe v Bartogu, Lana Novaković.


Lana Novaković 

V kadrovskem oddelku sem nekaj več kot 12 let in že dolgo spremljam smer, v katero gredo trendi na trgu dela. Menim, da je bila kadrovska stiska, s katero se zdaj soočamo, neizogibna. Situacija, v kateri smo se znašli na kadrovskem področju po koronakrizi, se je pravzaprav pripravljala 7–8 let, morda tudi dlje, trend odhodov in pomanjkanja ljudi pa je bil viden iz leta v leto. Vendar se je tik po koronakrizi stopnjevalo. Zakaj smo torej danes presenečeni? Ker je pomanjkanje delovne sile očitno in ker ne gre za situacijo, ki prizadene »le nekatere«, ampak vse delodajalce, celotno Evropo in širše. Kaj je vzrok za to? Migracije še nikoli niso bile bolj aktualne, priča smo ukrajinski krizi, ki je še dodatno spodbudila te migracije, ljudje odhajajo v iskanju boljšega, kakovostnejšega življenja, vsak posameznik pa ima seveda svoje kriterije, kaj je zanj boljše in kakovostnejše življenje in v kateri državi misli, da bo to lahko dosegel. Pa še demografska slika … Državna statistika vsako leto kaže trend manjšega rojstva otrok, trenutno je to šele začetek vidnosti tega trenda, mislim pa, da bo čez 5–10 let ta problem veliko bolj izrazit. Zadnji vzrok za pomanjkanje delovne sile vidim v neskladjih med potrebami gospodarstva in šolskim sistemom. To je tema, ki je bila prisotna zadnjih 20 let, zdaj pa je bolj izrazita kot kadarkoli prej. Potrebe gospodarstva se spreminjajo veliko hitreje kot potrebe izobraževanja in to je ključni problem. Obdobje digitalizacije in agilnih organizacij je prepoznalo zasebno visoko šolstvo in doživelo razmah, tako da svojo prednost vidijo v hitrosti prilagajanja trgu dela in so pripravljene prilagajati programe potrebam gospodarstva.

Kje je v vsej tej situaciji Bartog in ali obstaja rešitev za to?

Vedno obstajajo rešitve in takšne situacije nas spodbujajo h kreativnemu razmišljanju. Gradimo dobre organizacijske kulture, imamo priložnost razmišljati o tem, kje želimo biti kot delodajalec in kako bomo izstopali. Vsekakor, če upoštevamo, da smo se v zadnjem letu in pol številčno povečali za 80 zaposlenih, si upam trditi, da nekaj delamo dobro. Kot skupina veliko vlagamo v izobraževanje in usposabljanje, naše vodilo pa je, da je to stalnica, ki je del sestavljanke, ki nas vodi do uspeha. Prav to nas je spodbudilo k razmišljanju o tem, kako bomo pridobivali kadre v prihodnosti, in nas pripeljalo do ustanovitve programa Bartog START.Program Bartog START je namenjen povezovanju podjetja Bartog s srednješolskimi zavodi, ki v izobraževalnem programu izobražujejo kadre, povezane z našo dejavnostjo – trgovska šola, avtomehaniki, avtoličarji, logistika itd. Programa se bomo lotili na način, da bomo že na samem začetku programa v sodelovanju s šolami izdelali mentorske programe, dijaku dodelili mentorja ter skozi prakso in poletno delo dijakom omogočili spoznavanje Bartoga, delovnih mest ter si tako ob zaključku šolanja zagotovili delavca, ki smo ga s skupnimi močmi izobraževali in pripravljali na delo. Omenjeni program je v nastajanju in začrtana pot je, da bi z njim začeli že to jesen. Prav zato smo skupaj z našim direktorjem logistike g. Matjažem Aljančičem in sodelavko iz kadrovske službe Simono Tomšič maja obiskali Šolski center Novo mesto, ki bo tudi naš partner v tem projektu. Težave s praktičnim delom izobraževanja so se izkazale za ene izmed ključnih – program, ki smo jim ga predstavili, na ŠC Novo mesto podpirajo, saj v njem vidijo velik potencial in se veselijo, da bodo svoje dijake s tem pripravljali na delo že v zgodnjih letih skupaj z našo pomočjo.

Program Bartog START sledi trendom na trgu dela, zato želimo poleg tega, da s pomočjo šolskih centrov gradimo svoje bodoče zaposlene, lokalni skupnosti tudi vračati tisto, kar od nje dobimo. Učenje in vračanje lokalni skupnosti je velika vrednost naše organizacije. Vendar za uspeh ni dovolj le dobra ideja. Izid programa bo odvisen od zavzetosti vsakega udeleženega posameznika. Podpora uprave pa je maksimalna in na nas je, da vrednost prepoznamo in jo razvijamo. Razgovori, ki smo jih opravili z novo zaposlenimi, so pokazali, da smo kot podjetje odprti za uvajanje novih sodelavcev v posel, predvsem preko programa BUDDY, ki pomeni prenos znanja. Na to smo lahko izjemno ponosni, saj poleg prenosa znanja na ta način združujemo zaposlene ter gradimo zaželeno in prijetno organizacijsko kulturo. Korak za korakom se naša uganka sestavlja in s tem se gradimo kot zaželen in sodoben delodajalec. Seveda imamo prostor za napredek – veseli pa me, da ga odkrivamo, saj je to znak, da bomo še boljši.


Zapis je objavljen v Bartog INFO - številka 3 - Poletje 2022. Revijo lahko prelistate TUKAJ