Več kot 1.500 oblog zavornega koluta, več kot 1.600 zavornih kolutov, 400 zavornih čeljusti in večkot 300 garnitur ter 200 zavornih bobnov – Textar nudi najširši izbor za vozila na trgu. Textar pomeni brezkompromisno kakovost, dolgo življenjsko dobo in zelo udobno zaviranje. V ta namen so naši strokovnjaki na primer razvili več kot 60 različnih ukrepov za dušenje hrupa. V programu Textar pa boste za vsako zavoro našli tudi ustrezen pribor. Naša trenutna generacija zavornih oblog epad s svojo posebno mešanico materialov zagotavlja izredno visoko vozno udobje in sijajno čista platišča. Textar tudi pri zavornih kolutih nudi kakovost vodilnega proizvajalca na področju zavor. Zelo kakovostna litina in premaz po celi površini kot tudi odobrene kontrolne oznake ECE R90 pomenijo visoko zmogljivost, dolgo življenjsko dobo in varnost. Za hitro in enostavno vgradnjo program Textar poleg zavornih čeljusti vsebuje tudi garniture zavornih čeljusti. Tovrstne garniture predstavljajo ogromne prednosti, kajti za vgradnjo potrebne dele lahko hitro najdete skladišču in jih nato tudi hitro vgradite. Izbor izdelkov Textar dopolnjujejo indikatorji obrabe, pribori, zavorna tekočine, čistilo zavor in maziva kot tudi zavorna hidravlika* in orodja za zavore. er gre pri tehnologiji zavor za visok kakovostni nivo, ste s Textar-jem na varni strani. Kadar gre za inovativne rešitve, najvišjo kakovost, maksimalno varnost in izredno udobno zaviranje, ne poznamo kompromisov. In to že večkot 100 let. Nismo brez razloga dobavitelj in razvojni partner vodilnih proizvajalcev avtomobilov po celem svetu.


Klikni in si natisni kupon: https://goo.gl/Wk4oRv

 

 


Splošni pogoji nagradne igre Osvoji osebni avtomobil  Twingo

 

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je podjetje Bartog d.o.o. Trebnje,Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: organizator nagradne igre).

 Kdo lahko sodeluje

 V nagradni igri lahko sodelujejo samo fizične osebe, starejše od 15 let, ki izpolni kupon, ki ga odloži v boben  za nagradno igro Twingo v eni izmed poslovalnic organizatorja. Poslovalnice lahko udeleženci najdejo na spletni strani www.bartog.si. Zaposleni ter ostali sodelavci organizatorja nagradne igre ne morejo sodelovati v nagradni igri.

Pravilna sodelovanja

V nagradni igri in nagradnem žrebanju sodelujejo le udeleženci, ki bodo izpolnili naslednje pogoje:

- Sprejemajo pravila in pogoje nagradne igre,

- Izpolnjeni kupon oddajo v nagradni boben v eni izmed poslovalnic organizatorja

- V obrazec vnesejo svoje ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter veljaven

 e-poštni naslov,

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 1. aprila 2017 do 30. novembra 2017 do 12.00 ure. Uporabniki, ki se bodo v nagradno igro prijavili pred začetkom ali po koncu nagradne igre, ne bodo upoštevani in vključeni v nagradni žreb.

Glavna nagrada

 - osebni avtomobil Renault Twingo Expression SCe 70, 999 ccm, benski motor, 5 vrat.

 Maloprodajna cena z DDV nagrade, ki jo podarja podjetje Bartog d.o.o. Trebnje, je 10.190,00€

Izplačilo nagrade v denarju ni mogoča. Organizatorji nagradne igre niso materialno, moralno ali kazensko odgovorni za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo .

Žrebanje

Srečnega nagrajenca bomo izžrebali 2. decembra  2017 ob 11.00 uri na sedežu podjetje in ga objavili na naši spletni strani www.bartog.si ter na FB profilu organizatorja.

Žrebanje bomo izvedli na sedežu podjetja Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18,  8210 Trebnje. Žrebanje vodi tričlanska komisija predstavnikov organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Podelitev nagrade

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti. Dodatno bo nagrajenec o nagradi obveščen tudi s telefonskim klicem na mobilno telefonsko številko, ki jo je pustil ob prijavi.Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade ter sodelovanju na zaključni prireditvi Osvoji osebni avtomobil Twingo, kjer bo srečni nagrajenec nagrado tudi osebno prevzel. Za mladoletne osebe morajo nagrado prevzeti njihovi zakoniti zastopniki. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče in nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad in se s tem strinjajo, da bodo v kolikor bo to potrebno, posredovali vse potrebne podatke. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval(posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte) v roku 3 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada podeli naslednjemu izžrebancu . Vrednost glavne nagrade presega 42 EUR, zato je v skladu z določbami Zakona o dohodnini(ZDoh-2, Ur. L. RS, št. 117/2006 in nadaljnji) za nagrajenca potrebno plačati akontacijo dohodnine od prejete nagrade. Akontacijo dohodnine poravna organizator nagradne igre. Nagrajenec je dolžan posredovati svojo davčno številko v roku 5 dni po žrebu, sicer ni upravičen do nagrade.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator storitve se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretji osebi in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Udeleženec nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da organizator, kot upravljalec zbirke osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1.Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

- Ime in priimek

- Stalni naslov

- Elektronski naslov

- Kontaktno telefonsko številko

Sodelujoči v nagradni igri dovoljuje, da se njihovi osebni podatki zbirajo v bazi podatkov. Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator, Bartog d.o.o. Trebnje, Obrtniška ulica 18, 8210 Trebnje, kot upravljalec osebnih podatkov,  podatke,ki so jih od njih pridobili, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje name:

- Izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

- Obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja nagrajencev;

- Objava nagrajenca na spletni strani nagradne igre;

- Objava nagrajenca v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem    sodelujočim;

Odgovornost

Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je vedno objavljena v vsakem elektronskem sporočilu. 

Pritožbe

Morebitna vprašanja ali reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sporočite na e-mail info@bartog.si ali na kontaktni telefon organizatorja 07/3462-400. Odločitev organizatorja na gradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili nagradne igre, ne bodo upoštevani.

 Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico, da v času trajanja nagradne igre, zaradi višje sile, zlorabe sistema ali drugega dejanja na katerega ne bodo mogli vplivati, prekinejo nagradno igro in spremenijo splošne pogoje, razveljavijo posamezno nagradno igro in jo pod obstoječimi ali spremenjenimi pogoji pričnejo ponovno ali se odločijo, da bodo nagradno igro prekinili in nagrade ne bodo podelili. Sodelujoči v nagradni igri se odpovedujejo kakršnim koli pravnim zahtevkom do organizatorja, posredno ali neposredno povezanih s sodelovanjem v nagradni igri.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, kijih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novem mestu

 V Trebnjem 31.3.2017