Optimizacija in izboljšanje poslovnih procesov podjetja BARTOG

Podjetje BARTOG d.o.o. Trebnje je uspešno pridobilo sofinanciranje na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Glavni namen projekta BARTOG-OPTIM je: optimizacija in izboljšanje poslovnih procesov podjetja BARTOG v obliki operativnih sprememb poslovnih procesov oziroma njihovih aktivnosti za doseganje boljše konkurenčnosti v prihodnjem obdobju.


Glavni cilji projekta BARTOG-OPTIM so:

1. Priprava predloga operativnih sprememb procesov.

2. Prispevati k povečanju energetske in snovne učinkovitosti ter dvigu pozitivnega širšega družbenega vpliva podjetja BARTOG.

3. Izvedba analize poslovnih procesov podjetja s pripravljenim shematskim prikazom vseh poslovnih procesov v podjetju.

4. Priprava poročila o predlogih izboljšav v obliki akcijskega načrta.

5. Podpora vodstvu in zaposlenim v podjetju pri zagonu izvedbe optimizacije poslovnih procesov.

 

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si , Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si  ter SPIRIT Slovenija, javne agencije: www.spiritslovenia.si .